Nieuwe SC-520 DAV; LDAV verlengd tot 1 juli 2015

Stichting Ascert heeft een gewijzigd certificatieschema SC-520 voor DAV aangenomen.
In dit schema wordt de LDAV-regeling afgeschaft en een nieuwe opzet van DAV geïntroduceerd. Samengevat: beginnende saneerders zullen starten met een DAV1-certificaat en na een leerperiode doorgroeien naar een DAV2-certificaat.
Uitgebreide informatie hierover volgt nog in de loop van 2015 .Het schema is ter vaststelling aangeboden aan het Ministerie.

Bron; stichting Ascert.