Het Jaar 2014

Het jaar 2014 betekende de start van Asdesk BV.

op het gebied van opleidingen en advies zijn de eerste stappen genomen. Herhaaldelijk hebben we groepen mensen de instructie asbestherkenning mogen geven.

Daarnaast hebben wij onze kennis rijkelijk mogen verspreiden en bedrijven en instaties van advies mogen voorzien.

Het Jaar 2015 zal het jaar van uitbouwen worden, de werkzaamheden uitbreiden.

Iedereen bedankt voor het vertrouwen in onze ondernemen en wij zien uit naar een verdere prettige samenwerking.

Voor nu, prettige kerstdagen en een gezond 2015.

Daan Janssen
2014-11-18 15.18.18