Huidige ontwerpbesluit asbestdakenverbod biedt onvoldoende zekerheid 

Op 3 maart 2015 heeft de Staatssecretaris het ontwerp besluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015 aan de Tweede Kamer gezonden, waarna ook de Raad van State haar licht mocht laten schijnen over het voorgenomen asbestdakenverbod. Kort samengevat adviseert de Raad van State om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen.

Een onvoldoende solide wettelijke basis kan er namelijk in het uiterste geval voor zorgen dat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn. Nu het verbod op asbestdaken als doel heeft om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest, is goede handhaafbaarheid van het asbestdakenverbod essentieel. Onzekerheid over de mogelijkheid van handhaving is naar de mening van de Raad van State onwenselijk, gelet op de doelstelling van dit verbod om ondubbelzinnig aan te geven per wanneer alle asbestdaken in Nederland verwijderd moeten zijn.

De Staatssecretaris heeft er daarom voor gekozen om de wettelijke grondslag voor het ontwerpbesluit in de Wet milieubeheer te verduidelijken voordat het ontwerpbesluit definitief in werking treedt. Gelet op de benodigde toetsen en adviezen, die samenhangen met het opstellen van een formele wet, zal het voorstel van wet naar verwachting begin 2017 aan de Tweede Kamer worden gezonden. Nadat de wettelijke grondslag is verduidelijkt, kan het asbestdakenverbod worden vastgesteld op 1 juli 2017, althans zo luidt het streven van de Staatssecretaris. Wel wenst de Staatssecretaris nog te benadrukken dat het kabinetsbeleid gericht blijft op een volledige verwijdering van asbestdaken in Nederland voor 2024. We verwachten echter nog wel de nodige hobbels, dus zullen de vervolgberichten met spanning afwachten.

 

Bron: Huidige ontwerpbesluit asbestdakenverbod biedt onvoldoende zekerheid · LXA The Law Firm · TRUST ≡ EVERYTHING ·

SC-540 Certificering

Op 30 november de afrondende audit voor de certificering conform de SC-540 (asbest inventarisatie)

Na het behalen van mijn persoonscertificaten (SC-570 + SC-510 + SC-560 + TGRS-519 + TGRS-521) nu ook in afronding voor het bedrijfscertificaat.

Meer informatie volgt kort na 30 november 2015

€ 33.000 boete voor verbouwen terwijl er asbest zit

Acro Bouw BV en Jasper Technisch Installatiebedrijf, beiden uit Leeuwarden, hebben een boete gekregen van de Inspectie SZW voor het onjuist en malafide verwijderen van asbest in een (voormalige) discotheek. De opdrachtgever voor de werkzaamheden is ook beboet.

Tijdens werkzaamheden in oktober 2014 in een voormalige discotheek in Leeuwarden is gezaagd in asbesthoudende vloeren. Op geen enkele wijze is rekening mee gehouden dat er asbest aanwezig was, terwijl er wel een asbestinventarisatierapport beschikbaar was. De bouwbedrijven en hun werknemers waren hiervan totaal niet op de hoogte. De werknemers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels.

Boetes

Het bouwbedrijf Acro Bouw heeft als hoofdaannemer een boete gekregen van € 18.900,-. Jasper Technisch Installatiebedrijf heeft de werkzaamheden uitgevoerd en een boete gekregen van € 11.700,-. De opdrachtgever (eigenaar) van de panden is eveneens beboet (€ 3.000,-), omdat hij aan zijn verantwoordelijk als opdrachtgever geen invulling heeft gegeven: de bedrijven waren niet geïnformeerd dat er asbesthoudend materiaal in de panden zat en er was geen veiligheid- en gezondheidsplan (V&G plan) opgesteld.

Stillegging bij herhaling

Zowel het bouwbedrijf als het installatiebedrijf hebben een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om te bevelen de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te staken.

Aanpak misstanden asbestsector

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Certificatie voor verwijderen asbest

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (ascert.nl).

LDAV Regeling verlengd

De LDAV-regeling is verlengd tot 1 oktober 2015 en het inschrijven van LDAV’s kan dus nog tot 1 oktober 2015. Alle inschrijfdata die automatisch op 30 juni waren gezet, zijn gewijzigd naar een datum drie maanden na de inschrijfdatum. Bij aanmeldingen na 1 juli, zal de inschrijfdatum automatisch op 30 september worden gezet.   Met ingang van 1 oktober 2015 moet men in het bezit zijn van een vóór 1 oktober verkregen geldig DAV certificaat. Beschikt men op 1 oktober niet over een DAV certificaat volgens de huidige Sc 520, dan zal een DAV1 certificaat moeten worden behaald.

Inschrijfdatum actuele LDAV’s

De LDAV-regeling is verlengd tot 1 oktober 2015 en het inschrijven van LDAV’s kan dus nog tot 1 oktober 2015. Alle inschrijfdata die automatisch op 30 juni waren gezet, zijn gewijzigd naar een datum drie maanden na de inschrijfdatum. Bij aanmeldingen na 1 juli, zal de inschrijfdatum automatisch op 30 september worden gezet.  Met ingang van 1 oktober 2015 moet men in het bezit zijn van een vóór 1 oktober verkregen geldig DAV certificaat. Beschikt men op 1 oktober niet over een DAV certificaat volgens de huidige Sc 520, dan zal een DAV1 certificaat moeten worden behaald.

Bron: Inschrijfdatum actuele LDAV’s