Asbest op je vakantieadres

Asbest op je vakantieadres

Niet wetende waar deze sluipmoordenaar allemaal in verwerkt zou zijn.      

   foto 16 

Het materiaal dat in het verleden meer dan ideaal bleek te zijn, het geleide geen stroom, het is hitte bestendig, het kon tegen zuren en logen en zeker zo belangrijk het is makkelijk te verwerken en goedkoop.

Echter na verloop van tijd ontstonden er klachten, de asbestdeeltjes bleken ziektes te veroorzaken. Het materiaal dat vooral tijdens de wederopbouw na de tweede wereldoorlog in grote hoeveelheden verwerkt blijkt te zijn bleek toch niet zo perfect als het deed vermoeden.

Als deskundige in de wereld van asbestsanering ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar de omgang met de gevaarlijke stof bij andere leden binnen de Europese Unie.

Zo blijken er in landen als België, Frankrijk, Italië, Spanje ….enz. vele toepassingen te zijn van dit ooit zo’n geweldig product.

Wanneer ik een golfplaat zie of een lei denk aan een hecht gebonden toepassing welke bij ons in Nederland ook in grote getale voorkomen.

Nu kom ik op plekken waar ik versteld sta van de verschillende toepassingen maar vooral van de staat van deze bouwkundige delen.

Deze foto‘s zijn gemaakt in een zogenaamde game ruimte van een camping. Het asbesthoudende materiaal bevind zicht tegen het plafond.

 

foto 7

foto 9

 

Naar alle waarschijnlijkheid is deze toepassing een niet hecht gebonden materiaal met blauw wit en bruin asbest in verwerkt, de nagenoeg meest gevaarlijke toepassing.

Wanneer je hier een opmerking over maakt word je aangekeken alsof dit de normaalste zaak van de wereld is !!!!! Is dit dan ook zo?

Na verdere oplettendheid blijkt de gespoten isolatie voor te komen in winkels, hotels maar ook aan de onderzijde van bruggen of wanden in de parkeergarage.

 

foto 2

 

foto 3

 

kortom allemaal situaties die in Nederland zouden leiden tot sluiting van het pand, gevaar voor de samenleving dat is wat we hier aantreffen.

In Nederland hebben we een asbest beleid waar serieus mee omgegaan dient te worden. Daar wij in Nederland meer dodelijke slachtoffers hebben aan een asbest gerelateerde ziekte dan slachtoffers in het verkeer.

De Gezondheidsraad streeft dan ook naar strenge regelgeving met saneringsmethodes deze zo min als mogelijk vezel-emmissie veroorzaken.

Het streven naar het terugdringen van slachtoffers welke sterven aan deze verschrikkelijke ziektes.

Wanneer ik dit schrijf in m’n luie stoel in de zon vraag ik me wel af wat nu de uitwerking is van één Europa wetende dat de grenswaardes in Nederland onlangs zijn aangepast met als doel het terugdringen van de asbest slachtoffers.

Ik sta achter de Gezondheidsraad met haar beslissingen maar in enkele uren reizen kom je in de meest vreselijke situaties terecht die bij ons tot sluiting van de gebouwen zouden leiden. Wat is dan het nut van de Europese Regelgeving?

De mooie daken met de leuke ronde dakpannen waaronder een smeerlaag zit van cement op een verloren bekisting van asbesthoudende beplating.

 

foto 14

 

Beste mensen, velen onder ons lopen hierdoor risico waarvan ze totaal geen weet hebben.

Gaan wij te ver of moeten we met z’n allen in eigen land op vakantie gaan om een veilige leefomgeving voor zover als mogelijk gegarandeerd te krijgen. Echter dat is ook nog geen garantie, onderstaande midgetgolf baan op een Nederlandse camping met gebroken asbestcement platen!

 

foto 6

foto 5

 

Er is nog bergen werk te verzetten.

Verbouwen? Laat asbest veilig verwijderen

Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende stof. Elk jaar sterven tussen de 900 en 1.300 mensen, omdat zij asbestvezels hebben ingeademd. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd asbest in Nederland veel gebruikt. Het leek een ideaal materiaal: goedkoop, sterk en brandwerend. Inmiddels kennen we de gevaren van deze verraderlijke stof en is het gebruik ervan in Nederland al 20 jaar verboden.
Zie de film JOOST – de risico’s van asbest voor werknemers.

 

Geen toegagng. Asbest

Veel mensen komen nog steeds in aanraking met asbest. Asbest zit namelijk nog in tal van gebouwen (bijvoorbeeld in isolatiemateriaal en plafonds) en producten (zoals vloerzeil en vensterbanken). Ondanks de gevaren wordt asbest nog vaak onveilig verwijderd. De Inspectie SZW pakt dit actief aan. Er is een speciaal team geformeerd van inspecteurs die dagelijks onaangekondigd inspecteren op plekken waar wordt gebouwd of verbouwd. Voor het opsporen van deze locaties heeft de inspectie eigen rechercheurs in dienst. Ook werkt ze samen met gemeenten en provincies, milieudiensten, politie en het Openbaar Ministerie.

Origineel bericht Inspectie SZW.
 

Inspectie SZW – Nieuwe blootstellingsnormen voor asbest

Nieuwe blootstellingsnormen voor asbest

De concentratie asbest waaraan een werknemer mag worden blootgesteld, wordt verlaagd. Directe aanleiding voor aanpassing van de wet- en regelgeving rondom de blootstellingsnormen waren de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Dat betekent dat de grenswaarden voor asbest strenger worden.

Tot nu toe geldt er 1 grenswaarde voor alle soorten asbest. Ook dat zal veranderen. Op basis van de nieuwste inzichten is besloten om 2 waarden te laten gelden voor verschillende soorten asbest. Naar verwachting zullen de nieuwe regels ingaan op 1 januari 2014.

 

Lees het gehele bericht:

Inspectie SZW – Nieuwe blootstellingsnormen voor asbest.

Schoonmakers CS bezorgd om asbest – AMSTERDAM – PAROOL

Schoonmakers CS bezorgd om asbest

31-07-14 08:50 uur

– Bron: Metro

 

© ANP

De schoonmakers van Amsterdam Centraal zijn bezorgd over hun kantoor- en gebedsruimte, waar asbest zou zijn gevonden door bouwvakkers. Zij eisen een onafhankelijk onderzoek.

De FNV noemt de situatie tegenover dagblad Metro zorgwekkerd. ‘Dit kan enorme gevolgen hebben voor hun gezondheid.’Tijdens het weghalen van een plafond in de twee ruimtes onder de achterste sporen op Centraal zou een leiding met asbestisolatie zijn aangetroffen.De NS verklaart dat er al een onafhankelijk onderzoek is afgerond, met als conclusie dat er geen sprake is van asbest. De schoonmakers zouden liever zien dat er een officieel onderzoek komt van een onafhankelijke partij.Morgen is er een bijeenkomst voor de schoonmakers, waar meer duidelijk zou moeten komen. SP stelt vanmiddag vragen over de kwestie in de Amsterdamse raad. Peter Kwint vraagt zich af hoe het mogelijk is dat deze asbest niet eerder is ontdekt, ondanks vele verbouwingen de laatste jaren.

via Schoonmakers CS bezorgd om asbest – AMSTERDAM – PAROOL.

Boete van € 86.400 voor illegaal verwijderen asbest in Zuid-Limburg

De Inspectie SZW heeft aan een vastgoedbedrijf uit Maastricht een boete opgelegd van € 86.400,- voor het illegaal verwijderen van asbest uit een leegstaand schoolgebouw in Limburg.

Een leegstaand schoolgebouw in Zuid-Limburg wordt voor een nieuwe bestemming verbouwd. Een inspecteur van de gemeentelijke bouw- en woningtoezicht informeert de Inspectie SZW dat bij de verbouw mogelijk asbesthoudende materialen verwijderd worden. De werkzaamheden zijn reeds door de gemeente stilgelegd als een inspecteur van de Inspectie SZW de situatie ter plekke bekijkt. Er zijn sloop- en verbouwingswerkzaamheden verricht door een vastgoedbedrijf uit Maastricht. Daarbij zijn er asbesthoudende gevelpanelen verwijderd. Het bedrijf beschikt over een oud inventarisatierapport uit 2002 waaruit blijkt dat er op tal van plaatsen in het gebouw asbesthoudende materialen zitten.

Origineel bericht Inspectie SZW.

Slopen terwijl er asbest zit: € 44.100,- boete voor sloopbedrijf

De Inspectie SZW heeft aan een sloopbedrijf uit Zuid-Holland een boete opgelegd van € 44.100,- voor het illegaal verwijderen van asbest uit een woning op het eiland Goeree-Overflakkee.

Het sloopbedrijf is bezig met de sloop van een oude woning als een inspecteur van de Inspectie SZW ter plekke een controle uitvoert. De inspecteur constateert dat er delen van een asbesthoudende pijp van een schoorsteenkanaal en asbesthoudende beplating her en der op de grond liggen. De werkzaamheden worden direct stilgelegd.

In opdracht van de eigenaar van de woning is eerder een asbestinventarisatierapport opgesteld. Hierin staat dat er alleen sprake is van een asbesthoudend golfplatendak. Het betreft hier echter een zogenaamde ‘Type-A’-inventarisatie’, het in kaart brengen van alle visueel waarneembare bronnen. Voor de totaalsloop van de woning is een ‘Type-B’-inventarisatie noodzakelijk, waarbij ook door middel van destructief onderzoek niet-direct zichtbare materialen worden geïnventariseerd. Het sloopbedrijf behoort dat te weten. Daarbij komt dat tijdens de werkzaamheden, ondanks dat er nog meer asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, gewoon is doorgewerkt. Aannemers- en sloopbedrijven, en hun werknemers, moeten op de hoogte zijn dat zij asbest kunnen aantreffen bij hun werkzaamheden als er sprake is van woningen gebouwd vóór 1994.

Origineel bericht Inspectie SZW.