Abestsanering gaat nog niet hard

De subsidieregeling voor asbestsanering in Gelderland en Overijssel loopt nog niet storm.

Provincie Gelderland heeft tot nu toe ongeveer 1 miljoen euro aan subsidie toegekend om asbest op boerendaken te vervangen. Er zit nog ruim 2 miljoen euro in kas voor de regeling.

Het gaat om een investering met een relatief lange terugverdientijd. Wellicht dat agrariërs er daarom voor kiezen om om te investeren in zaken waarmee ze sneller rendement boeken, vermoedt de provincie.

Subsidie rijk
Ook wachten boeren en loonwerkers wellicht op de subsidieregeling van het Rijk, die met ingang van 2016 gaat gelden. Daarvoor zal 75 miljoen euro beschikbaar worden gesteld. Hoe die regeling eruit komt te zien, is echter nog niet bekend.

Overijssel wat sneller
In Overijssel gaat de asbestsanering van boerendaken wat sneller. Op dit moment is 40 procent van de beschikbare 2,2 miljoen euro uitgekeerd.

Van voorzitter Erik Back van LTO Noord Overijssel mag de huidige subsidieregeling wel wat verder opgetuigd worden.

Energie
‘Als de provincie haar energiedoelstellingen voor 2023 wil halen en de meest duurzame provincie van het land wil worden, dan kan dat het beste met de aanleg van zonnecollectoren. Dat zorgt voor veel minder weerstand dan windenergie.’

‘En wat is er nu mooier om de investeringen in zonne-energie te combineren met asbestsanering? Dan maak je twee slagen in een keer’, aldus Back.

Bron : http://www.nieuweoogst.nu
Auteur:Jacomien Voorhorst

Asbestdaken verboden in 2024

Nieuwsbericht | 02-03-2015

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

‘We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod’, aldus Mansveld. Het opruimen van die verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal €75 miljoen beschikbaar.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/02/asbestdaken-verboden-in-2024.html

Malafide verwijderen van asbest: € 36.000,- boete

Malafide verwijderen van asbest: € 36.000,- boete

Nieuwsbericht | 25-02-2015
Het bedrijf ‘V.O.F. Rapido Montage en Handelsonderneming’ uit Lutjebroek (Noord-Holland) heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 36.000. Het bedrijf heeft op twee plaatsen in Drenthe eind 2014 op onjuiste wijze asbestdaken verwijderd. Hierdoor zijn mogelijk werknemers en bewoners blootgesteld aan asbestvezels. Bovendien was het bedrijf niet in het bezit van het certificaat om asbest te mogen verwijderen.

Stieltjeskanaal en Schoonoord
In de gemeente Stieltjeskanaal gaat het om een dak van schuur bij een particulier woonhuis dat is vernieuwd. In Schoonoord treffen de inspecteurs een dak aan van een garage, een schuur en een overkapping behorend bij een woning dat volledig is vernieuwd. De inspectie vind plaats naar aanleiding van informatie over afvalstortgegevens.

Op beide locaties wordt door onderzoek in opdracht van de Inspectie SZW geconstateerd dat er nog asbesthoudend materiaal op de locaties ligt. Het nog aanwezige asbestmateriaal wordt daarna op kosten van de eigenaars van de woningen op juiste wijze verwijderd en met onderzoek wordt aangetoond dat de locatie asbestvrij is.

Boete en waarschuwing
Het slopen van de oude asbesthoudende daken bleek bij beide woningen uitgevoerd door het bedrijf ‘Rapido Montage en Handelsonderneming’ uit Lutjebroek (Noord-Holland). Hierbij heeft het bedrijf een reeks van asbestovertredingen begaan. Bovendien heeft het bedrijf niet het vereiste asbestverwijderingcertificaat om asbest te verwijderen. Daarnaast is er een asbestbesmetting veroorzaakt. De bewoners en werknemers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels. Het bedrijf krijgt voor deze overtredingen, op beide locaties, in totaal een boete van € 36.000,-.

Het bedrijf heeft ook een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te staken.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl).

BRON : inspectieszw.nl

Het Jaar 2014

Het jaar 2014 betekende de start van Asdesk BV.

op het gebied van opleidingen en advies zijn de eerste stappen genomen. Herhaaldelijk hebben we groepen mensen de instructie asbestherkenning mogen geven.

Daarnaast hebben wij onze kennis rijkelijk mogen verspreiden en bedrijven en instaties van advies mogen voorzien.

Het Jaar 2015 zal het jaar van uitbouwen worden, de werkzaamheden uitbreiden.

Iedereen bedankt voor het vertrouwen in onze ondernemen en wij zien uit naar een verdere prettige samenwerking.

Voor nu, prettige kerstdagen en een gezond 2015.

Daan Janssen
2014-11-18 15.18.18

Eigenaar bedrijf Nuenen krijgt 150.000 euro boete voor blootstellen personeel aan asbest

DEN BOSCH – De eigenaar van een bedrijf in Nuenen heeft een boete van 150.000 euro gekregen, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk, voor het blootstellen van zijn personeel en het milieu aan het kankerverwekkende asbest. Volgens de rechtbank in Den Bosch gebeurde dit op een volstrekt onaanvaardbare manier.

De rechter acht bewezen dat de man zijn medewerkers twee jaar lang onvoorzichtig heeft laten graven op een voormalige stortplaats in Nuenen. Ze hebben hierbij ernstige gezondheidsrisico’s gelopen.

De werkzaamheden werden tussen september 2010 en oktober 2012 uitgevoerd. De man had kunnen weten dat hierbij asbest in de bodem of in de lucht terecht zou komen, waardoor milieuschade zou kunnen ontstaan. Zeker, zo stelt de rechter, omdat het bedrijf als gecertificeerd en deskundig te boek staat.

‘Niet meer in de fout’
Positief is wel dat de man na het bekend worden van de strafbare feiten, voor zover bekend niet meer in de fout is gegaan.

Bron : www.omroepbrabant.nl

Nieuwe SC-520 DAV; LDAV verlengd tot 1 juli 2015

Stichting Ascert heeft een gewijzigd certificatieschema SC-520 voor DAV aangenomen.
In dit schema wordt de LDAV-regeling afgeschaft en een nieuwe opzet van DAV geïntroduceerd. Samengevat: beginnende saneerders zullen starten met een DAV1-certificaat en na een leerperiode doorgroeien naar een DAV2-certificaat.
Uitgebreide informatie hierover volgt nog in de loop van 2015 .Het schema is ter vaststelling aangeboden aan het Ministerie.

Bron; stichting Ascert.

17 december Instructie Asbestherkenning voor Makelaars

Op 17 december a.s. wordt er een speciale Instructie Asbestherkenning voor Makelaars gehouden.
Deze instructie zal plaatst vinden op ons kantoor aan de John F. Kennedylaan 256 te Panningen.
De aanvangstijd is 19.00 uur, de instructie zal ca. 3 uur duren.

Deelname kost € 85,- per deelnemer.

Verdachte voor tweede maal aangehouden voor malafide asbestverwijdering

Op vrijdag 28 november is een 35 jarige man uit Ede in het Gelderse Uddel aangehouden op verdenking van het illegaal verwijderen van asbest. De verdachte was ook al in juni vorig jaar voor eenzelfde overtreding aangehouden. De aanhouding werd verricht door de Directie Opsporing van de Inspectie SZW in samenwerking met de politie Noord-Oost Gelderland, onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachte heeft samen met een mededader, die ook afgelopen vrijdag is aangehouden, een dak van een schuur waarop asbesthoudende platen lagen verwijderd. De verdachten zijn niet gecertificeerd om asbest te verwijderen. Er zijn ook niet de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen bij de asbestverwijdering.

Door de wijze waarop is gesaneerd, is een oppervlakte van enkele honderden meters in en rond de schuur besmet geraakt met asbestdeeltjes. Voor de opdrachtgever dreigt een financiële strop omdat hij het terrein in opdracht van de gemeente, zo nodig onder bestuursdwang, zal moeten laten reinigen door een gecertificeerde asbestsaneerder.
Bij de aanhouding is het geld in beslaggenomen dat door de opdrachtgever aan de man is betaald voor de werkzaamheden.

Bron : www.inspectieszw.nl